Wapen je nu al tegen de buxusmot!   De overwinterende rupsen van de buxusmot verlaten momenteel hun schuilplaats. Hoog tijd dus om nu maatregelen te nemen zodat je buxus dit jaar gespaard blijft van rupsenvraat. Controleer buxus aandachtig op de eerste tekenen van rupsen van de buxusmot. De vraatschade is momenteel nog beperkt maar zonder ingrijpen kan dit leiden tot een volledige kaalvraat in enkele weken. Beginnende aantastingen zijn te herkennen aan weggeschraapt bladmoes, en kleine hoeveelheden uitwerpselen in jongste delen van de plant. De rupsen zijn niet groter dan 1-2,5 cm en hebben een groene kleur met overlangse donkere strepen en een zwarte kop.

 OPGELET: Er zijn drie momenten in het seizoen om op een efficiënte manier de rupsen te lijf te gaan: april, juli en september-oktober.
VANGEN & MONITORING Naast een behandeling tegen de rupsen is het vangen en monitoren van de buxusmot erg belangrijk. Door het ophangen van het buxusmotferomoon in combinatie met de mottenval kan de cyclus van de mot perfect opgevolgd worden om alzo de plaag te beheersen. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de buxusmot waargenomen worden vanaf half april tot eind oktober.  
 30  maart  2018